Informacje prawne

Informacje dotyczące administratora

Administratorem niniejszej strony internetowej jest Maria Tywonek-Redka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Maria Tywonek-Redka Happyfugu z siedzibą w Międzyzdrojach, ul. Nowomyśliwska 20a, zwana dalej Administratorem.

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 9860227877

Informacje dotyczące hostingu

Za infrastrukturę techniczną (serwer), na której opublikowana jest niniejsza strona internetowa odpowiedzialna jest firma IONOS SE z siedzibą w Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (Niemcy).

Prawa Autorskie (Copyright)

Niniejsza strona internetowa oraz wszystkie jej elementy, obejmujące nazwy domen, marki, logo, znaki firmowe, rysunki, ilustracje, fotografie, teksty, elementy graficzne oraz inne pliki zamieszczone na niniejszej witrynie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, a Administrator jest ich właścicielem lub stanowią one przedmiot licencji umożliwiającej ich użytkowanie.

Prawa własności dotyczące zdjęć

Prawa własności wszystkich zdjęć wykorzystanych na niniejszej stronie internetowej należą do Administratora.

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą AstG i rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Konsumenci mają możliwość skierowania skarg na platformę UE do internetowego rozstrzygania sporów: http://ec.europa.eu/odr.
 
Możecie Państwo również złożyć skargę bezpośrednio do nas na następujący adres e-mail: kontakt@happyfugu.pl.

Kontakt

Nasze dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt.
pl_PLPolski