Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność danych użytkowników i klientów.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób gromadzimy, definiujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które przekazuje nam podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz w trakcie rezerwacji. Prosimy o poświęcenie chwili na uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Prosimy pamiętać, że jeśli użytkownik planuje przekazać nam dane osobowe innej osoby fizycznej, na przykład dokonując rezerwacji w czyimś imieniu, użytkownik może przekazać nam wyłącznie te dane, na których przekazanie osoba ta wyraziła zgodę po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi sposobów, w jaki te dane możemy wykorzystać, w tym w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Definicje

Dane osobowe: Informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie: Operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Ośrodek: Jako ośrodek określamy nasze domki Happyfugu oraz teren, na który owe się znajdują.

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w świetle rozporządzenia RODO jest:

Maria Tywonek-Redka
ul. Nowomyśliwska 20a
72-500 Międzyzdroje

Telefon: +48 669 788 041
E-Mail: kontakt@happyfugu.pl

Zbieranie i przechowywanie danych oraz ich rodzaj i cel przetwarzania

Proces rezerwacji hotelowej

W przypadku procesu rezerwacji hotelowej – niezależnie od tego, czy dokonuje się jej na naszej stronie internetowej, za pośrednictwem internetowych serwisów bookingowych, biur podróży lub bezpośrednio i osobiście w naszym ośrodku – przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu umożliwienia mu dokonania rezerwacji domku; weryfikacji dostępności danego domku i możliwości dokonania rezerwacji; wysłania mu potwierdzenia rezerwacji.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, szczegóły rezerwacji, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imiona i nazwiska pozostałych dorosłych gości, numer telefonu, zwrot grzecznościowy.

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji.

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do powzięcia stosownych kroków mających na celu zawarcie umowy oraz wykonywanie jej postanowień.

Odbiorcy danych

 • Maria Tywonek-Redka Happyfugu
 • dostawcy usług IT biorący udział w procesie rezerwacji
 • dostawca usług poczty elektronicznej

Zameldowanie i wymeldowanie

Gdy użytkownik zatrzyma się w ośrodku, będziemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu zarejestrowania jego przybycia do ośrodka oraz opuszczenia go; zarządzania jego kartą meldunkowej i jej archiwizacji; utworzenia lub zaktualizowania jego profilu w naszym systemie zarządzania; zarządzania płatnościami dotyczącymi jego pobytu; wystawiania, drukowania lub wysyłania faktury za pobyt; wypłacania prowizji jego biuru podróży (jeśli dotyczy).

Gdy użytkownik dokona rezerwacji domku, ale nie zjawi się – i nie odwoła rezerwacji – w dniu rozpoczęcia pobytu, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu anulowania jego pobytu i innych ewentualnych rezerwacji; oraz przetwarzania i rozliczania jakichkolwiek innych zobowiązań finansowych z tym związanych.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres, szczegóły rezerwacji, data zameldowania i wymeldowania, adres e-mail, imię i nazwisko, imię i nazwisko pozostałych dorosłych gości, numer telefonu, zwrot grzecznościowy.

Źródło danych

W zależności od użytego mechanizmu rezerwacji.

Podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy z użytkownikiem.

Odbiorcy danych

 • dostawcy usług IT
 • agencja turystyczna użytkownika (jeśli dotyczy)

Wejście na stronę internetową

W momencie wejścia na naszą stronę internetową nasz serwer otrzymuje automatycznie szereg danych. Dane te zapisywane są tymczasowo w logach serwera. Logi serwera z wyżej wymienionymi danymi są usuwane automatycznie po 30 dniach. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania logów serwera przez dłuższy okres, jeśli zachodzą okoliczności każące przypuszczać, że doszło do próby nieuprawnionego dostępu (np. usiłowania hackingu lub tzw. ataku DDoS). W żadnym wypadku nie wykorzystujemy tych danych w celu ustalenia konkretnej osoby.

Kategorie przetwarzanych danych

 • adres IP urządzenia, z którego nastąpiło wejście na stronę
 • data i godzina dostępu
 • nazwa otworzonej strony internetowej, względnie otworzonego pliku
 • zakres transferu danych
 • komunikat o pomyślnym otwarciu
 • nazwa przeglądarki oraz jej wersja
 • nazwa i wersja systemu operacyjnego, z którego zostało wysłane zapytanie
 • Referrer URL (strona, z której przybył użytkownik)
 • nazwa operatora internetowego użytkownika

Źródło danych

Dane przesyła przeglądarka użytkownika do naszego serwera automatycznie.

Podstawy przetwarzania

Dane osobowe w logach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów analizy błędów, oceny bezpieczeństwa i stabilności strony internetowej oraz dalszych celów administracyjnych.

Odbiorcy danych

 • dostawcy usług IT
 • Serwis hostingowy

Formularze internetowe

Jeśli użytkownik chce wykonać rezerwację online, ma pytania lub chce się podzielić z nami swoją opinią, w tym także skorzystać z któregoś z przysługujących mu na podstawie RODO praw, może się skontaktować z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W takim przypadku możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, aby przyjąć pytanie i udzielić na nie odpowiedzi, spróbować zrealizować prośbę lub zareagować na opinię.

Poniżej opisano rodzaje danych, które przetwarzamy w tych celach, a także sposób, w jaki pozyskujemy dane osobowe użytkownika, cel i podstawę ich przetwarzania oraz podmioty, którym możemy je przekazywać.

Kategorie przetwarzanych danych

Adres e-mail, imię i nazwisko, informacje o pobycie użytkownika, numer telefonu oraz inne dane udostępnione nam dobrowolnie w sekcji z dodatkowymi komentarzami.

Źródło danych

Bezpośrednio od użytkownika za pośrednictwem formularza

Podstawy przetwarzania

Zgoda ad hoc, uzyskana za pośrednictwem formularza kontaktowego

Odbiorcy danych

 • dostawcy usług IT

Cookies

Aby uatrakcyjnić odwiedzającym naszą stronę internetową i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, stosujemy tak zwane pliki cookie na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe przechowywane w Państwa urządzeniu.

Pliki cookie sesji: tymczasowe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Sesyjne pliki cookie pozwalają rozpoznać ruchy użytkownika na stronie, zapisując informacje. Bez plików cookie strony internetowe nie mają “pamięci”. Używanie takich plików cookie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej

Permanentne pliki cookie: “Stałe” pliki cookie, które są ręcznie usuwane lub samoistnie usuwane po pewnym czasie. Te pliki cookie pomagają witrynie w zapamiętaniu użytkownika i jego preferencji; na przykład wybór języka, preferencje menu, wewnętrzne zakładki lub ulubione. W zakresie, w jakim pliki Cookie mają związek z przetwarzaniem danych osobowych, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy lub zgodnie z art. 6, ust.1 lit. f RODO w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej, jak również przyjaznej dla klienta i efektywnie spędzonej wizyty na stronie.

Pliki cookie innych firm: inne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika i umożliwiają nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym (Google Maps, Google Analytics, Google AdWords, Bing, YouTube, Facebook, Instagram) rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Jeżeli pliki cookie zostaną uruchomione, zbierają i przetwarzają one informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji, a także adresy IP. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie.

Pamiętaj, że możesz ustawić swoją przeglądarkę w ten sposób, aby była ona informowana o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub możesz wyłączyć akceptację plików cookie dla konkretnych przypadków lub całościowo. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu Pomoc każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć w odpowiedniej przeglądarce pod następującymi linkami:

Internet Explorer: windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py

Safari: support.apple.com/kb/ph21411

Opera: help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Należy pamiętać, że w przypadku braku akceptacji plików cookie, funkcjonalność naszej strony może być ograniczona.

Odtwarzanie filmów Youtube

Ta strona korzysta z funkcji integracji z Youtube, aby wyświetlać i odtwarzać filmy z “Youtube”, które jest własnością firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Wykorzystywany jest przy tym rozszerzony tryb prywatności, który zgodnie z informacjami o dostawcy zapisuje informacje o użytkowniku tylko podczas odtwarzania / wideo w ruchu. Kiedy rozpoczyna się odtwarzanie zintegrowanych filmów z YouTube, dostawca “Youtube” używa plików cookie do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników. Według wskazówek “Youtube” są one używane między innymi do tworzenia statystyk wideo, poprawy jakości/przyjazności dla użytkownika i zapobiegania nadużyciom. Jeśli zalogujesz się do Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta po kliknięciu filmu.

Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje twoje dane (nawet dla niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i je ocenia. Taką ocenę przeprowadza się zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy dot. Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynkowych i / lub dostosowywania strony internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu profilu użytkownika, w tym celu należy zgłosić się do serwisu YouTube.

Niezależnie od liczby odtworzeń filmu, za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, będzie ona łączyć się z siecią Google “DoubleClick”, co może spowodować dalsze przetwarzanie danych na co nie mamy już wpływu.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat Amerykańsko- Europejskiej Konwencji o Ochronie Danych Osobowych “Privacy Schiel”, który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych przez “YouTube” można znaleźć w ich polityce prywatności na stronie: www.google.de/intl/de/policies/privacy

Korzystanie z Mapy Google

Na naszej stronie kontaktowej korzystamy z Google Maps (API) od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Mapy Google to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map (lądowych) w celu wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Korzystanie z tej usługi wskazuje naszą lokalizację i ułatwia przyjazd.

Gdy użytkownik odwiedza którąkolwiek z podstron, na których znajduje się mapa Mapy Google, informacje o korzystaniu z naszej witryny (takie jak adres IP) są przesyłane na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta.

Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem w Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Twoje dane (nawet dla niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i je ocenia. Taką ocenę przeprowadza się zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f RODO w oparciu o prawnie uzasadnione interesy dot. Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynkowych i / lub dostosowywania swojej strony internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu profilu użytkownika, w tym celu należy zgłosić się do serwisu Google.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat Amerykańsko- Europejskiej Konwencji o Ochronie Danych Osobowych “Privacy Schiel”, który zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Jeśli nie zgadzasz się na przyszłą transmisję danych do Google podczas korzystania z Map Google, możesz całkowicie wyłączyć usługę internetową Google Maps, wyłączając aplikację JavaScript w swojej przeglądarce. Wówczas nie będzie możliwe korzystanie z Map Google i mapy wyświetlanej na naszej stronie internetowej.

Warunki korzystania z Google można znaleźć na stronie: http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

Dodatkowe warunki korzystania z Google Maps można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z Google Maps można znaleźć w witrynie Google „Google Privacy Policy“: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Prawa użytkownika w świetle rozporządzenia RODO

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

W każdej sytuacji, w której uzyskujemy zgodę użytkownika, ma on prawo do wycofania jej w dowolnej chwili z własnej woli kontaktując się z nami. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem gromadzenia i przetwarzania danych na podstawie zgody użytkownika aż do jej wycofania. Prosimy pamiętać, że mogą istnieć inne podstawy prawne, według których możemy przetwarzać dane użytkownika w innych celach, na przykład takich, które określono w niniejszej Polityce prywatności.

2. Prawo do dostępu do własnych danych i ich sprostowania

Użytkownik ma prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich przeglądania i korygowania. Użytkownikowi może przysługiwać prawo do zażądania kopii własnych danych osobowych będących w naszym posiadaniu celem sprawdzenia ich zgodności z prawdą oraz wprowadzenia poprawek i zmian w odniesieniu do takich informacji jak imię i nazwisko, adres e-mail, hasła i/lub inne ustawienia. Może łatwo zrobić to kontaktując się z nami. Można także złożyć wniosek o kopię danych osobowych przetwarzanych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności.

3. Prawo do „bycia zapomnianym”

Zgodnie z postanowieniami RODO użytkownik ma prawo do usunięcia wszystkich swoich danych osobowych, które przetwarzamy zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności, w przypadku gdy dane te nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały pierwotnie zgromadzone lub przetworzone, a także w przypadku gdy wycofa swoją zgodę lub wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności – pod warunkiem, że nie istnieją żadne inne wymogi prawne nakazujące ich przechowywanie.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przewidzianych przez RODO okolicznościach użytkownik może poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których użytkownik kwestionuje ich prawidłowość. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie jego danych, dopóki nie zweryfikujemy ich prawidłowości.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W niektórych przewidzianych przez RODO okolicznościach użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych, na przykład, gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6. Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli otrzymaliśmy dane osobowe użytkownika bezpośrednio od niego, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i na podstawie zgody użytkownika lub w ramach zawartej między nami umowy, użytkownik ma prawo otrzymać przetwarzane przez nas dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przesłania ich innemu usługodawcy.

Środki bezpieczeństwa

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych użytkownika zostały przygotowane i wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Są to na przykład: techniki szyfrowania danych, środki fizyczne, rozwiązania IT, zobowiązania do zachowania poufności itp.

W przypadku naruszenia prywatności danych osobowych poinformujemy o tym użytkownika zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Jakie przepisy dotyczą dzieci?

Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o żadne dane osobowe osób poniżej 18. roku życia ani też świadomie nie zezwalamy takim osobom na dokonywanie rezerwacji. Jeśli dowiemy się, że weszliśmy w posiadanie danych osobowych osoby poniżej 18. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, bezzwłocznie przystąpimy do usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik uważa, że mamy lub możemy mieć dane na temat osoby poniżej 18. roku życia albo od niej pochodzące, prosimy o kontakt z nami.

W jaki sposób dane użytkownika są przekazywane stronom trzecim?

Informacje udostępniamy lub ujawniamy wyłącznie zgodnie z poniższymi zapisami, co dotyczy również stron trzecich.

Dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione organom władzy i/lub przedstawicielom organów ścigania, jeśli będzie to konieczne do realizacji powyższych celów, przez przepisy prawa lub w celu prawnej ochrony interesów administratora/administratorów danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo możemy udostępnić dane osobowe użytkownika oraz inne informacje przedsiębiorstwu, które przejmie w całości lub częściowo nasze interesy, w przypadku, gdy jest to zgodne z naszym uzasadnionym interesem i w takich sytuacjach nasze interesy biznesowe traktowane są nadrzędnie. Na przykład w razie sprzedaży części firmy lub aktywów możemy ujawnić informacje dotyczące użytkowników w ramach tej transakcji zgodnie z dotyczącym takich działań prawem.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane do osiągnięcia celów i wykonania działań wymienionych w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z przekazanymi użytkownikowi informacjami lub przez taki okres, na jaki zezwalają przepisy prawa. Możemy na przykład kontynuować przechowywanie danych osobowych użytkownika, jeśli zachodzi duże prawdopodobieństwo, że będą przydatne do spełnienia jakichkolwiek wymogów prawnych, zastosowania się do wymagań organów regulacyjnych, rozstrzygnięcia sporów prawnych i sądowych lub w innych okolicznościach, które będą wymagały wyegzekwowania postanowień niniejszej Polityki prywatności celem zapobiegnięcia oszustwu lub naruszeniu opisanych w tym dokumencie zasad.

Wpływ na ocenę czasu przechowywania danych mają takie czynniki jak ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieautoryzowanego ich wykorzystania lub ujawnienia, cele, w których są gromadzone, i możliwość osiągnięcia tych celów innymi środkami, a także obowiązujące wymagania prawne.

Modyfikacje niniejszej Polityki

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania niniejszej Polityki prywatności. O takich zmianach informujemy na naszej stronie internetowej.
Ostatnia aktualizacja miała miejsce 15.01.2020.

pl_PLPolski