Regulamin

Niniejszy Regulamin stworzyliśmy dla Państwa z myślą o spokojnym i bezpiecznym wypoczynku. Wszystkie osoby, przebywające na terenie Happyfugu zobowiązane są do jego przestrzegania. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Happyfugu.

Właściciel Happyfugu chętnie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, związane z regulaminem lub pobytem.

§ Rezerwacja i opłaty

W momencie dokonania pierwszej wpłaty umowa najmu między właścicielem domków Happyfugu (dalej Właściciel) oraz osobą wynajmującą domek (dalej Wynajmujący) zostaje zawarta.

Rezerwację wstępną prosimy potwierdzić wpłacając na rachunek Happyfugu (Maria Tywonek-Redka, IBAN PL67 2030 0045 1130 0000 0718 0070) zadatek w wysokości 50% kosztów pobytu. W tytule przelewu prosimy podać nazwisko osoby rezerwującej oraz datę przyjazdu. Na zadatek czekamy 1 dzień, po czym rezerwacja przepada.

Pozostałą kwotę za pobyt należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu, wraz z kaucją w wysokości 200 zł. Kaucja podlega zwrotowi podczas wyjazdu Gości, po stwierdzeniu braku zniszczeń.

Skrócenie pobytu przez Wynajmującego, zmiana terminu lub rezygnacja z pobytu na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Happyfugu, nie zobowiązuje Właściciela do zwrotu kosztów Wynajmującemu za niewykorzystany pobyt.

§ Przyjazd i wyjazd

Doba hotelowa rozpoczyna się o 15:00, a kończy o 10:00 dnia następnego. W przypadku zakończenia pobytu i braku zwolnienia domku do 10:00, Wynajmujący zostanie obciążony opłatą za całą kolejną dobę.

Przed zakwaterowaniem Wynajmujący musi przedłożyć ważny dokument tożsamości, w celu rejestracji.

§ Pobyt

Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00. Osoby zakłócające spokój i porządek lub w rażący sposób nie stosujące się do postanowień regulaminu Happyfugu, będą usunięte z domku, bez zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt.

Osoby odwiedzające Wynajmujących mogą przebywać na terenie Happyfugu od 12.00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu Właścicielowi.

Dzieci poniżej 16. roku życia powinny na terenie Happyfugu być zawsze pod opieką osób dorosłych.

§ Obowiązki Wynajmującego

Wszelkie usterki, wynikłe w trakcie użytkowania domku, prosimy bezzwłocznie zgłaszać Właścicielowi.

W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, zapalania świeczek, kadzidełek i innych źródeł otwartego ognia. W przypadku pojawienia się ognia należy użyć gaśnicy, która znajduje się w domku oraz bezzwłocznie powiadomić straż pożarną oraz właściciela Happyfugu.

Prosimy o zachowanie należytej ostrożności związanej z zamykaniem okien i drzwi oraz zamykanie bram i furtek do obiektu.

W domkach nie wolno używać własnych urządzeń do ogrzewania. Zabrania się pozostawienia bez nadzoru wszelkich urządzeń elektrycznych.

Za uszkodzone lub zgubione przedmioty, oddane do użytkowania wraz z domkiem, Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną. Szkody powstałe z winy Wynajmującego rozliczane są na miejscu.

Zagubienie kluczy wiąże się z kosztami, które ponosi Wynajmujący.

§ Pobyt zwierząt

Pobyt zwierząt jest odpłatny.

Pobyt zwierząt jest dozwolony, jedynie po uprzednim uzgodnieniu z Właścicielem Happyfugu.

Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga.

Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzę oraz szkody wynikłe z jego winy.

Zwierzęta nie mogą zakłócać wypoczynku, jak również stwarzać zagrożenia innym wczasowiczom. Zwierzęta muszą być pod nadzorem opiekuna, a psy na smyczy. Zabronione jest wyprowadzanie psów na terenie Happyfugu bez smyczy.

Zabronione jest przebywanie zwierząt na kanapach, łóżkach, krzesłach i innych meblach.

Nieprzestrzeganie zapisów tego paragrafu skutkować może wypowiedzeniem umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kosztów pozostałego pobytu.

§ Odpowiedzialność Happyfugu

Właściciel Happyfugu nie ponosi odpowiedzialności za awarie, w tym niedostępność mediów, prądu, wody i telewizji, a także za ich skutki.

Cena za pobyt w domkach Happyfugu nie obejmuje ubezpieczenia. Właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności za kradzież mienia, zniszczenia lub kradzieży majątku, urazy, szkody zdrowia, rozstrój życia itd.

§ Postanowienia końcowe

Właściciel Happyfugu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, cennika, treści strony internetowej, ofert i ogłoszeń.

Życzymy miłego wypoczynku 🙂

pl_PLPolski